Grondoorzaken achterhalen

Het belang van grondoorzaken achterhalen

Wanneer er een probleem gesignaleerd is in het proces dan wil je daar uiteraard vanaf. Wanneer iets in het proces niet gaat naar behoren dan kan dit ten koste gaan van de klant. De beste manier om problemen in het proces tegen te gaan is door ze te voorkomen. Daarom gaan we ons op deze pagina niet focussen op brandjes blussen, maar laten we je kennis maken met een aantal tools die je kunt gebruiken om potentiële grondoorzaken te achterhalen. Zodra je een aantal grondoorzaken gevonden hebt, dan is het een kwestie van uitzoeken welke van de mogelijke oorzaken de boosdoener is, en deze vervolgens oplossen. Hieronder hebben wij maar liefst 10 tools voor je neergezet die je mogelijk verder kunnen helpen bij het vinden van potentiële grondoorzaken.

Ishikawa Diagram (Fishbone)

Het Ishikawa Diagram, ook wel de Fishbone genoemd, wordt gebruikt om mogelijke grondoorzaken voor een probleem te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inputfactoren (de 7M). De mogelijke oorzaken die worden opgenoemd worden onderverdeeld onder de 7 potentiële inputfactoren. Zodra alle mogelijke oorzaken zijn genoemd worden deze oorzaken getoetst om te zien of ze verklarend zijn voor het procesprobleem.

Ishikawa Fishbone

Gauge R&R

Door middel van de Ishikawa heb je nu verschillende data verzameld. De vraag is nu alleen nog in hoeverre deze data betrouwbaar is. Zonder betrouwbare data kan je namelijk ook niets met de uitkomsten. Gemeten data is nooit 100% correct. Er is namelijk sprake van een bepaalde ruisfactor. Deze is er altijd en kan geen kwaad als het gaat om een kleine hoeveelheid. Als er echter een grote hoeveelheid ruis bestaat dan zorgt dit voor een verstoring van de meting. Belangrijk is dat als mensen dezelfde uitkomst meten dat deze meting ook daadwerkelijk herhaalbaar en reproduceerbaar is. Daar staat Gauge R&R dus ook voor. Gauge staat voor meetinstrument en met R&R bedoelen we Repeatability and Reproducability.

Repeatability and reproducability

Measurement System Analysis (MSA)

Een Measurement System Analysis (MSA) wordt toegepast wanneer we willen weten in hoeverre er wordt voldaan aan een vooraf vastgestelde norm. Net als met de Gauge R&R zetten we een proef op waarbij we de uitkomst vergelijken met onze vastgestelde norm.

Measurement System Analysis

80-20 Principe

Het 80-20 Principe kennen we ook wel als het Pareto-Principe.
De regel verklaart eigenlijk dat 80% procent van de problemen wordt veroorzaak door 20% van de oorzaken. Er is dus maar een kleine hoeveelheid veroorzakers voor de grootste problemen. Uiteraard gaat het hier niet om exacte percentages, maar zijn deze, grofweg genomen, de percentages waar Juran, Deming en Crosby het over eens waren.

Beslisboom

Een beslisboom lijkt qua design nogal op een stamboom. Het heeft als functie om consequenties voor mogelijke keuzes in kaart te brengen om zo uiteindelijk makkelijker tot een besluit te komen. Deze techniek kan ook andersom gebruikt worden om vanuit een resultaat terug te werken naar een oorzaak.

beslisboom

5 keer waarom

Grondoorzaken achterhalen kan men pas doen als men de tijd neemt om diep genoeg terug te denken aan hoe het proces effectief verliep. Een manier waarop dit op een effectieve manier gebeurd is door 5 keer “waarom” te vragen. Ze wordt men getriggerd om dieper na te denken over waarom iets nou eigenlijk is gegaan zoals het is gegaan.

5 keer waarom

Gemba Kaizen

Een Gemba Kaizen is een ingreep die toegepast wordt wanneer er op de werkvloer iets misgaat. Het probleem wordt ter plekke op de werkvloer (Gemba) opgelost om verdere fouten te voorkomen. de “5 keer waarom techniek” is hierbij zeer effectief.

Gemba Kaizen interventie

Fault Tree Analysis

Naast de beslisboom hebben we ook nog een Fault Tree. In de beslisboom zijn de elementen die in het model staan onafhankelijk van elkaar neergezet. Een probleem heeft wellicht meerdere oorzaken, maar die oorzaken zijn niet per se samenhangend. Bij de Fault Tree is dit anders. Hier gaat het om meerdere oorzaken, die gecombineerd hebben gezorgd voor een probleem. Wanneer je last hebt van een zonnesteek is het makkelijk om alleen de schuld aan de hitte en de hete zon te geven. Echter kunnen andere factoren zoals: ‘te weinig drinken’ of ‘geen zonnebrand op smeren’ wel degelijk hun steentje bijdragen aan het veroorzaken van de zonnesteek. Je kan meerdere grondoorzaken achterhalen met een Fault tree Analysis. Daarmee worden de onderlinge verbanden van de mogelijke veroorzakers benadrukt en de fouten zo geanalyseerd.

Fault tree Analysis

8D

8D staat voor 8 disciplines waarmee een probleem aangepakt kan worden. Deze term komt oorspronkelijk bij Ford vandaan.
De 8 disciplines zijn:
1. team contact;
2. beschrijf het probleem;
3. grondoorzaak analyse (Root Cause Analysis);
4. ondernomen actie (tijdelijk);
5. ondernomen actie (permanent);
6. verificatie van de ondernomen actie en het effect;
7. preventie;
8. vieren met het team.

8D Team probleem aanpakken

Root Cause Analysis

De Root Cause Analysis is wederom een techniek om grondoorzaken aan het licht te brengen. Bij deze analyse gaat men er echter vanuit dat 85% van alle problemen terug te herleiden is naar de planning en dat het probleem zit in het niet naleven van of niet functioneren van de planning. De overige 15% van de problemen vallen, volgens deze techniek, buiten de planning en hebben daadwerkelijke andere grondoorzaken.

Root Cause Analysis Planning

Nog niet gevonden wat je zoekt? Probeer een van onze andere pagina’s of geef een zoekterm in op onze kennisbank pagina!