Lean en Six Sigma in de beroepspraktijk

Waar ben je met Lean en Six Sigma in de beroepspraktijk inzetbaar?

Lean en Six Sigma zijn in de beroepspraktijk vrijwel overal inzetbaar. Dat maakt deze methodes dan ook zo bewezen effectief. En vooral op het moment dat ze samen worden gevoegd. Naast de Black belt zijn er nog andere gradaties, waaronder de White Belt, Yellow Belt en Green Belt en Master Black Belt. Klik voor meer informatie over deze belts op de respecterende begrippen. Binnenkort zal er een link verschijnen naar Green Belt Institute. Als we het puur hebben over de Black Belt dan vallen daarbinnen drie types te onderscheiden. Dit zijn de Lean Black Belt, de Lean Six Sigma Black Belt en de Master Black Belt. Indien je meer wilt leren over deze drie tollen dan kan je in het menu hieronder op de rol klikken die je aanspreekt. Ook bieden we in het andere menu methodes en tools die je kan inzetten in de praktijk als Black Belt.

Lean Six Sigma training en certificering

Heb je de nodige kennis bij ons kunnen verkrijgen en ben je er klaar voor om verder met Lean en Six Sigma aan de slag te gaan? Onze partners bij 5ST3PS bieden trainingen aan op het gebied van Lean, Six Sigma, Agile en Scrum. Twijfel je nog of je de cursus wel of niet wilt volgen? Je kan dan ook contact met hen opnemen voor vrijblijvend advies.

Welke Black Belt varianten zijn er omtrent Lean en Six Sigma?

Lean Black Belt

De Lean Black Belt zorgt er in de beroepspraktijk voor dat organisaties sneller kunnen inspelen op een veranderende markt en is in staat problemen op te lossen, besparingen te realiseren en de mensen te betrekken. De Lean Black Belt kan hoge kostenbesparingen realiseren, terwijl de kwaliteit omhoog gaat.

Klik hier om meer te weten te komen over de Lean Black Belt en hoe je je kan certificeren.

Lean Six Sigma Black Belt

De Lean Six Sigma Black Belt bezit kennis over twee werelden: Lean en Six Sigma.
Een Lean Six Sigma Black Belt in de beroepspraktijk kan:
– Procesmatige problemen oplossen;
– Kostenbesparingen realiseren;
– Het personeel betrekken.

Een Lean Six Sigma Black Belt zorgt ervoor dat de kwaliteit omhoog gaat, terwijl de kosten dalen en fungeert als projectmanager bij deze veranderingen.

Klik hier om meer te weten te komen over de Lean Six Sigma Black Belt en hoe je je kan certificeren.

Master Black Belt

De Master Black Belt is de programmamanager van de Lean Six Sigma transformatie voor organisaties of van Continu Verbeteren.

De Master Black Belt is de hoogste graad in Lean Six Sigma en onderscheidt zich van de Black Belt door ervaring, kennis, skills, analyse en diagnose vaardigheden en overtuigingskracht.

Klik hier om meer te weten te komen over de Master Black Belt en hoe je je kan certificeren.

Verbetermethodes en tools voor Lean en Six Sigma in de beroepspraktijk

DMAIC

DMAIC

DMAIC is een probleemoplossende aanpak behorende bij de Six Sigma methode. Het is onderverdeeld in 5 stappen:
Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het draait er vooral om dat je van de probleem-beschrijvende fase naar de probleem-controlerende fase toewerkt en de verbeteringen vasthoud met het oog op een zo perfect mogelijk proces.

Op de algemene pagina van Six Sigma gaan we dieper in op wat deze 5 stappen van DMAIC inhouden.


Lees hier meer over DMAIC!

A3

Net zoals Six Sigma een probleemoplossende aanpak heeft in de vorm van DMAIC, heeft Lean een eigen variant in de vorm van A3. De naam is afgeleid van het papierformaat “A3”, wat gebruikt wordt om het concept weer te geven. Niet alleen word het probleem beschreven, maar er worden ook doelen gesteld. Om ervoor te zorgen dat deze doelen behaald kunnen worden, beschrijft men wat daarvoor nodig is. De status van de taken wordt vervolgens bijgehouden. Het is dus een document die als het ware meegroeit met het proces.

Design for Six Sigma

Gaandeweg leer je bij Lean en Six Sigma in de beroepspraktijk dat het altijd beter is om fouten te voorkomen dan ze te moeten herstellen. Design for Six Sigma gaat dan ook over het introduceren van nieuwe producten of diensten. Die doen we op een dusdanige manier, zodat er zonder fouten aan de klantverwachting wordt voldaan. Naast DMAIC kennen we meer methoden die hierbij aansluiten in de vorm van IDOV en DMADV.

IDOV

IDOV staat voor Identify, Design, Optimize en Validate. Door te bepalen wat kritisch is voor de klant en de klantbeleving wordt er, door middel van IDOV, ontworpen met het oog op het voorkomen van fouten. Allereerst wordt er Bij Identify bepaald wat belangrijk is voor de klant. Daarna wordt er bij de Design fase gekeken naar de procesprestatie en waarmee de klantverwachting beïnvloed kan worden. Vervolgens worden de procesfactoren vastgesteld bij Optimize, zodat er een voorspelling gedaan kan worden over hoe het proces zal lopen. Tenslotte wordt er in in de laatste fase, Validate, vastgesteld onder welke voorwaarde de statistische oplossing daadwerkelijk praktisch gaat werken.

DMADV

DMADV staat voor Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Je merkt dat hier de nodige raakvlakken zijn met DMAIC. Het verschil zit hem echter in de situatie waarin de methodes worden toegepast. Waar DMAIC ingezet wordt om bestaande processen te verbeteren, wordt DMADV net als IDOV juist ingezet om problemen te voorkomen. Net als bij DMAIC wordt er eerst bekeken wat er ontworpen gaat worden, waarna de factoren die een rol spelen voor de klant zo concreet mogelijk worden gemaakt en meetbaar zijn. Vervolgens wordt er gekeken naar manieren om de gewenste prestatie te bereiken en wordt het gekozen ontwerp, wat statistisch moet werken, vastgesteld. Als laatste wordt getest of deze statistische oplossing ook in de praktijk werkt.

Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) is een tool die helpt bij het vertalen van de Voice of the Customer (stem van de klant) naar de stem van de ontwerper of engineer, zodat alle eigenschappen aanwezig zijn om te gaan bouwen. De klanteisen worden vertaald naar de technische eisen. Vervolgens wordt er gekeken naar wat er gedaan moet worden om de levering in één keer goed te laten verlopen. Het model wordt verfijnt totdat het proces inzichtelijk is voor beide partijen.

Lean en Six Sigma in de beroepspraktijk