Processen in kaart brengen

Processen in kaart brengen

Processen in kaart brengen

Hoe wij processen in kaart brengen

Bij Lean en Six Sigma is het belangrijk om een inzichtelijk proces te hebben. Als je niet gewend bent om te werken met visueel management, dan is nu een mooi moment om daaraan te gaan wennen. Processen in kaart brengen is een belangrijke eerste stap om het proces uiteindelijk te kunnen verbeteren. Op deze pagina gaan we ons verdiepen in processen en hoe we deze inzichtelijk kunnen krijgen. We gaan hierbij onder andere gebruik maken van termen zoals Value Steam Map (VSM), SIPOC, en Proces Maturity Model, die we op deze pagina globaal benoemen.

Indien je meer specifieke informatie zoekt over hoe je kan controleren of een proces beheerst is, klik dan op de knop hieronder!

Leren hoe je kunt waarnemen of je proces beheerst is? Klik op deze knop om de pagina te bezoeken!

De opbouw van een proces

De opbouw van een proces

Opmerking:

Voor de optimale beleving van de leerstof raden wij aan om deze pagina te bekijken op een laptop of desktop. 

Leveranciers

De leverancier levert inputs aan, die vervolgens in het proces verwerkt worden. De leveranciers kunnen ook dezelfde personen zijn als de klanten.

Input

 • Mensen
 • Materiaal
 • Machine
 • Methode
 • Metingen
 • Manager
 • Moeder Natuur

Proces

Het proces wordt in
kaart gebracht met een
Value Stream Map (VSM).
Zo verandert de Black Box
naar een White Box en
wordt het proces
transparant.

black box Lean

Output

Het resulterende product of de geleverde dienst. Indien het resultaat voldoet aan de Critical to Quality (CTQ) van de klant, dan gaat het naar de klant. Zo niet dan is er sprake van uitval. 

Klanten

De ontvanger van het product of de dienst.  Alleen als de output  voldoet aan de CTQ mag deze naar de klant.

Indien de klant het alsnog ontvangt en het niet voldoet aan de CTQ dan is het alsnog uitval.

Met Yield bedoelen we de kans op fouten in het proces. Kortom, hoe meer processtappen er zijn, hoe meer kansen er zijn op fouten. Fouten resulteren vervolgens potentieel in uitval.

De berekening om te bepalen hoe groot de kans is dat een output in 1 keer goed uit het gehele proces komt, noemen
we Rolled Throughput Yield (RTY).

Als een output in 1 keer goed uit een losse processtap komt dan spreken we echter over First Time Yield (FTY).

Uitval

In het geval dat de output niet voldoet aan de wens en de CTQ van de klant wordt het gecategoriseerd als uitval. 

processen in kaart brengen met Lean

Hier zien we de opbouw van een proces. Het proces is altijd te verdelen in de vijf stappen die in dit figuur te zien zijn. Om alle informatie op een zo’n duidelijk mogelijke manier over te laten komen, raden wij je nogmaals aan om deze pagina te bekijken op de laptop of desktop. Waar we op de mobiel nu alleen een afbeelding zien van een proces, is het proces op de computerversie volledig interactief. Indien je toch niet in staat bent om deze pagina op een computer te bekijken, dan hebben we hier onder de afbeelding alsnog alle informatie voor je neergezet, zodat je geen informatie tekort komt.

Leveranciers

De leverancier levert inputs aan, die vervolgens in het proces verwerkt worden. De leveranciers kunnen ook dezelfde personen zijn als de klanten.

Input

 • Mensen
 • Materiaal
 • Machine
 • Methode
 • Metingen
 • Manager
 • Moeder Natuur

Proces

Het proces wordt in kaart gebracht met een Value Stream Map (VSM). Zo verandert de Black Box naar een White Box en wordt het proces proces transparant.

Output

Het resulterende product of de geleverde dienst. Indien het resultaat voldoet aan de Critical to Quality (CTQ) van de klant, dan gaat het naar de klant. Zo niet dan is er sprake van uitval. 

Klanten

De ontvanger van het product of de dienst.  Alleen als de output  voldoet aan de CTQ mag deze naar de klant.

Indien de klant het alsnog ontvangt en het niet voldoet aan de CTQ dan is het alsnog uitval.

Uitval

In het geval dat de output niet voldoet aan de wens en de CTQ van de klant wordt het gecategoriseerd als uitval. 

Yield

Met Yield bedoelen we de kans op fouten in het proces. Kortom, hoe meer processtappen er zijn, hoe meer kansen er zijn op fouten. Fouten resulteren vervolgens potentieel in uitval.

De berekening om te bepalen hoe groot de kans is dat een output in 1 keer goed uit het gehele proces komt, noemen
we Rolled Throughput Yield (RTY).

Als een output in 1 keer goed uit een losse processtap komt dan spreken we echter over First Time Yield (FTY).

Hoe maak je een SIPOC Model?

Hoe maak je een SIPOC Model?

Processen in kaart brengen kan eenvoudig gedaan worden door middel van een SIPOC Model. De SIPOC wordt gebruikt om het proces te verdelen onder 5 categorieën. (Supplier, Input, Proces, Output en Customer). Hierboven hebben wij een proces laten zien wat ook verdeeld was over 5 categorieën. Die zijn verdeeld op dezelfde manier, maar dan met een iets andere benaming: (LIPOK. Leverancier, Input, Proces, Output, Klant) Beide benamingen staan voor hetzelfde. Het doel van de SIPOC is om de scope van je proces te bepalen.

Hieronder laten we een voorbeeld zien van hoe je een SIPOC model opzet en wat je waar noteert.

SIPOC

Supplier

De persoon of schakel die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de inputs. Afhankelijk van welke inputs dit zijn kan dit dezelfde persoon zijn als de Customer.

Voorraadbeheer

Het planningssysteem

CRM-systeem

Klant

Input

Welke inputs worden gebruikt om het proces in gang te zetten? Wat gebruiken we in het proces.

Koelkast op voorraad

Beschikbaarheid v/d vervoerder

Factureringsgegevens

Proces

De verwerking van de input om uiteindelijk de output op te kunnen leveren. Kortom, welke stappen doorloop je om bij de Output te komen.

Het leveringsproces

Output

Dit is wat de klant bij jou komt afnemen. Deze output dient aan een bepaalde klantwens te voldoen.

De koelkast

De pakbon

De factuur

Customer

Dit is de klant of afnemer. Het is belangrijk dat je weet voor wie je iets oplevert.

De klant

De vervoerder

Administratie

Voor meer uitgebreide informatie over hoe je een SIPOC model opzet en wat je waar noteert, kan je deze pagina bezoeken op een laptop of desktop computer, of hieronder op de gele tabbladen klikken.

De persoon of schakel die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de inputs. Afhankelijk van welke inputs dit zijn kan dit dezelfde persoon zijn als de Customer.

Welke inputs worden gebruikt om het proces in gang te zetten? Wat gebruiken we in het proces.

De verwerking van de input om uiteindelijk de output op te kunnen leveren. Kortom, welke stappen doorloop je om bij de Output te komen.

Dit is wat de klant bij jou komt afnemen. Deze output dient aan een bepaalde klantwens te voldoen.

Dit is de klant of afnemer. Het is belangrijk dat je weet voor wie je iets oplevert.

De verschillende niveaus in het Process Maturity Model

De verschillende niveaus in het Process Maturity Model

Het Process Maturity Model is een tool om de volwassenheid van je organisatie te toetsen. Het bestaat uit 6 niveaus, waarvan niveau 5 het hoogst is en niveau 0 het minpunt. Omdat we zo min mogelijk fouten willen maken in ons proces is het streven om uiteindelijk een zo volwassen mogelijk proces te hebben. Dit is immers niet alleen van invloed op het proces zelf, maar ook op de output die je creëert. 

Indien je wilt weten wat de individuele niveaus inhouden, klik er dan op voor meer informatie!

Het Process Maturity Model is een tool om de volwassenheid van je organisatie te toetsen. Het bestaat uit 6 niveaus, waarvan niveau 5 het hoogst is en niveau 0 het minpunt. Omdat we zo min mogelijk fouten willen maken in ons proces is het streven om uiteindelijk een zo volwassen mogelijk proces te hebben. Dit is immers niet alleen van invloed op het proces zelf, maar ook op de output die je creëert. 

Indien je wilt weten wat de individuele niveaus inhouden, klik er dan op voor meer informatie!

Een proces in kaart brengen met een Value Stream Map

Een Proces in kaart brengen met een Value Stream Map

De Value Stream Map (VSM) valt onder de 5 stappen naar Lean. Namelijk de tweede stap: ‘Waardestroom’. Bij een VSM beschrijf je niet hoe een proces zou moeten lopen, maar beschrijf je daadwerkelijk hoe het proces loopt. Je hebt namelijk voor deze stap niets aan een proces dat alleen in theorie goed is. Het helpt hierbij om een bestaande, reeds voorgevallen casus te gebruiken. De situatie zit immers dan nog vers in je geheugen en kan in de data eventueel terug gehaald worden. Vervolgens, zodra dat proces in kaart is gebracht, kan je Muda gaan verwijderen uit het proces en de individuele schakels in balans proberen te krijgen.

Value Stream Map

Dit is het einde van de pagina. Klik op de pijl om terug naar boven te gaan!

Dit is het einde van de pagina. Klik op de pijl om terug naar boven te gaan!

Navigatie

© 2020 – Black Belt Institute