Lean

Wat is Lean en wat kan je er mee?

Lean wordt door veel mensen beschouwd als een methode om processen mee te verbeteren. Dit is inderdaad het geval! Wat men echter vergeet is dat Lean niet alleen een methode is. Het is tevens een denkwijze om verspillingen in een proces waar te kunnen nemen en deze op te kunnen lossen. Lean biedt handvatten om een proces in kaart te brengen, waarna je vervolgens verspillingen weg gaat nemen en het proces optimaliseert.

Lean wordt door de naam vaak ook geassocieerd met diëten. In feite doen wij dat met deze methode ook. Je verandert namelijk je denkwijze en haalt al het voedsel wat voor je lichaam geen waarde toevoegt weg uit je dagelijkse dieet. Black Belt Institute vindt een gezond bedrijf net zo belangrijk als een gezond lichaam. Daarom willen wij u graag meenemen naar de wereld van Lean, zodat ook jij processen kunt leren verbeteren.

De 5 stappen naar Lean

De term ‘Lean’ zoals we dat nu kennen is destijds geïntroduceerd door John Krafcik. Hij concludeerde dat de wijze van organiseren en de samenhangende cultuur bepalend waren voor het succes van een werkplaats. Als overkoepelende term gebruikte hij hiervoor het woord ‘Lean’. Na het verder werken van zijn onderzoek resulteerde dit in de “5 stappen naar Lean”, die op alle processen toegepast kunnen worden. Vooral als er in zo’n proces sprake is van een verborgen fabriek. Klik op de 5 stappen om er meer over te leren.


Waarde

Eerst wil je er achter komen wat waarde heeft voor de klant. Wat voor de klant noodzakelijk is kan je bepalen door middel van de Critical to Quality. Ook gebruiken we een term die we de Voice of the Customer noemen. Hiermee bedoelen we de stem van de klant. Je wilt graag weten wat je klant wilt en vind van het product wat je oplevert. Er zijn vele manieren om hierachter te komen, maar de beste manier is altijd om de klant zelf te vragen wat hij of zij wilt.

Waardestroom

Bij een waardestroom breng je het huidige proces in kaart en ga je waarde toevoegen aan dit proces. Dit doe je samen met mensen die deelnemen aan het proces in een bijeenkomst wat we een VSM-sessie noemen. VSM staat voor Value Stream Map.

Flow

Flow houdt in dat alle taken binnen een proces op elkaar afgestemd zijn en vloeiend in elkaar overlopen zonder bottlenecks (opstoppingen / wachttijd). De meeste wachttijd die je kwijt bent in een proces is het wachten totdat iemand anders klaar is met zijn taak. In een ideaal proces probeer je zoveel mogelijk van de bottlenecks kwijt te raken om een goede doorstroming te krijgen. Soms gaat dit echter niet meteen en moet je roeien met de riemen die je hebt. In dat geval kunnen we gebruik maken van een Drum-Buffer-Rope (DBR). Wat ook een handige manier is om de flow erin te houden, ondanks dat je de zwakste schakel niet direct weg krijgt, is met de Theory of Constraints. Flow wordt ook wel eens Continuous Flow genoemd, aangezien je een continue stroom wilt bereiken zonder opstoppingen.

Pull

Pull is het tegenovergestelde van Push en staat voor een proces wat gestuurd wordt op vraag. Het gaat hier om de vraag wanneer we eigenlijk beginnen met werken. Doen we dit als we een klantvraag binnen krijgen, of werken we alvast door als we nog geen klant hebben? Als je met voorraden werkt en allemaal werk verricht, alvorens je een aanvraag van de klant binnen hebt, dan noemen we dit Make-to-Stock (MTS). Onnodig werk verrichten past echter niet bij Lean, dus we produceren op aanvraag van de klant en niet eerder. Anders zit je met onnodige voorraad wat leidt tot waste. Het produceren op aanvraag van de klant noemen we Make-to-Order (MTO).

Perfectie

Perfectie moet je zien als iets om naar te streven, maar beslist niet als een mijlpaal. Als wij praten over de 5 stappen naar Lean, dan gaat het er om dat zelfs verbeterde processen nooit in dezelfde staat blijven als waarin je ze achterlaat. Als je na de implementatie stopt met verbeteren, dan wordt de kans op een terugval groter. Het doel is om het verbeterde proces vast te houden en, waar mogelijk, verder te verbeteren. Dit kan je bereiken door ervoor te zorgen dat je direct kan zien wanneer er een probleem ontstaat. Visueel Management helpt je om het overzicht niet te verliezen. Verder is het belangrijk om te werken volgens de Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus om bij te kunnen sturen en processen te kunnen blijven verbeteren. Tot slot is het belangrijk om je discipline vast te houden. Dit bereiken we door middel van 5S.